Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stabilt Norrmejerier visar plusresultat.

Norrmejeriers styrelse fastställde igår föreningens resultat för de första åtta månaderna till +38 miljoner kronor (-12 miljoner kronor motsvarande period föregående år). De beslutade också att lämna baspriset för mjölken till de norrländska mjölkbönderna oförändrat året ut.

- Norrmejerier är mycket stabilt. Även om betalningen till bonden har minskat med cirka fyra procent i år är vi i en position där vi kan ge mjölkbönderna mer betalt för sin mjölk än många andra mejeriföretag och det känns bra, säger Norrmejeriers ordförande Herbert Nyman. Det är viktigt för Norrland att vi kan hålla lantbruken levande och att bonden kan ta ut lön för sitt arbete. Så är det inte på alla ställen i Sverige idag.

Norrmejeriers starka lokala förankring och ökad försäljning av Västerbottensost är tillsammans med god kostnadskontroll viktiga faktorer för föreningens positiva resultat. Och även om den totala försäljningen minskar med sex miljoner kronor så är försäljningen av färska mjölkprodukter oförändrad mot i fjol.

- Lågkonjunkturen har inte påverkat den lokala mjölkens ställning hos den norrländska konsumenten, snarare tvärtom säger Bo Rasmussen, vd för Norrmejerier. När möjligheten finns ser vi att allt fler föredrar att köpa från den leverantör som har de kortaste transportvägarna och det mest lokala ursprunget. Vi är ju det enda mejeriföretag som kan erbjuda mjölkprodukter producerade av norrländska bönder, och det är tack vare detta som vi faktiskt kan satsa när andra kämpar.

Nyckeltal januari - augusti 2009

Resultat: +38 miljoner SKR (-12 miljoner SKR motsvarande period föregående år).

Försäljning: Intäkterna från livsmedelsförsäljningen sjönk med 6 miljoner SKR som en följd av bl.a. sänkta priser på ost. Prissänkningarna kommer fram för allt som en reaktion på de stora volymer av billig importerad ost som strömmar in i Sverige. Norrmejeriers försäljning av färska mjölkprodukter var oförändrad mot föregående år.

Omsättning: Norrmejeriers omsättning ökade med knappt 2% till 1.182 miljoner SKR (1.162 miljoner SKR föregående år).

För mer information kontakta:

Bo Rasmussen, vd

Tel. 090 - 18 29 15 eller 070 - 647 50 03

bo.rasmussen@norrmejerier.se

Herbert Nyman, styrelsens ordförande

Tel. 070 - 537 81 53

herbert.nyman@norrmejerier.se

Om Norrmejerier

Norrmejerier Ek. Förening är norrlänningarnas mejeri. Vi förädlar årligen ca 190 miljoner kg norrländsk mjölk på våra mejerier i Umeå, Luleå och Burträsk till högklassiga mejeriprodukter som mjölk, fil, grädde och ost. Vi har unika varumärken som Västerbottensost®, Verum®, Gainomax® och JOKK® bärdryck. Norrmejerier ägs av ca 800 bönder i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland som med sin verksamhet skapar en levande landsbygd. Vi sysselsätter ca 470 årsanställda och omsätter ca 1,7 miljarder kronor per år.

Ämnen

Taggar

Regioner


Om Norrmejerier

Norrmejerier Ek. Förening är norrlänningarnas mejeri och ägs av 410 lokala bönder varav 330 aktiva mjölkleverantörer i Norrbottens, Västerbottens och delar av Västernorrlands och Jämtlands län. Vi förädlar årligen drygt 200 miljoner kg mjölk vid våra mejerier i Umeå, Luleå och Burträsk till olika mejeriprodukter som mjölk, fil, grädde och ost. I vårt produktsortiment ingår varumärkena Norrmejerier®, Västerbottensost®, Verum®, Fjällfil®, Fjällyoghurt® och Norrgott®. Norrmejerier sysselsätter cirka 540 årsanställda och omsätter ca två miljarder kronor per år.

Presskontakt

Kristina Stiernspetz

Kristina Stiernspetz

Presskontakt Kommunikationschef 0730616433
Anna-Karin Karlsson

Anna-Karin Karlsson

Presskontakt Hållbarhetschef Tel: 090-18 28 56

Relaterad media

Norrmejerier Ek. Förening

Norrmejerier är ett av Norrlands största livsmedelsföretag. Men framför allt så är vi norrlänningar, grannar, släktingar och vänner som bryr oss om Norrland och alla som bor här. Vi visar omsorg om människor och djur, genom att hålla landskapen öppna, lantbruken hållbara, produkterna lokala och transporterna korta. På så vis vårdar vi inte bara vårt Norrland utan även vår planet. För i en tid när lokalproducerad mat inte är en lokal utan en global angelägenhet så är vårt sätt att arbeta en unik tillgång. Den ska vi tillsammans ta tillvara och bygga framtiden på. För norrlänningarna är de här värdena de viktigaste skälen att välja Norrmejerier. Att det vi gör tillsammans inte bara är gott och nyttigt, utan även omsorg, stolthet och tro på ett levande Norrland.