Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Positivt resultat ger försiktig optimism hos Norrmejerier

Trots osäkra tider råder en försiktig optimism hos Norrmejerier. Föreningen visar ett positivt resultat 2008, +15,5 miljoner kronor före skatt (20,7 mkr 2007). Under 2008 fick de norrländska mjölkbönderna en ökad ersättning med totalt 79 miljoner kronor mot 2007 och allt mer lokalproducerad mjölk från Norrmejeriers medlemmar strömmar nu in.

Det positiva resultatet genereras främst av en försäljning av ett dotterbolag men också av försäljningsframgångar för Västerbottensost och Gainomax Recovery. Det starka stöd Norrmejerier har hos norrlänningen, som gärna väljer lokalproducerat, är dessutom en viktig framgångsfaktor. Att gå in i ekonomiskt osäkra tider utan att ha minus i resultaträkningen är något som gör att Norrmejeriers vd, Bo Rasmussen ser på framtiden med tillförsikt;

- Att vi gör ett plusresultat 2008 ger oss en stabil grund att stå på inför de utmaningar dagens instabila konjunkturläge för med sig säger Bo Rasmussen. För oss är det viktigt att kunna förvalta norrlänningarnas förtroende på ett bra sätt, ta väl hand om våra mjölkleverantörer och fortsätta att göra gott för Norrland.

Det sista halvåret har mjölkbönderna sett en försämrad lönsamhet på gårdarna i och med ökade produktionskostnader och sänkt ersättning. Norrmejeriers förhoppning är dock att kunna hålla det nuvarande avräkningspriset, åtminstone fram till juni, om försäljning och kostnader utvecklar sig som planerat.

- 2008 blev ett bra år för den norrländska mjölkbonden men nu är ekonomin hårt ansträngd, konstaterar Norrmejeriers ordförande Herbert Nyman. Vi måste kunna ge bonden en rimlig ersättning för sitt arbete och därmed skapa långsiktiga förutsättningar för ett levande norrländskt lantbruk.

Fakta 2008: (siffror inom parentes avser 2007)

  • Resultat före skatt 2008: 15,5 miljoner kr (20,7 miljoner kr)
  • Omsättning 2008: 1 744 miljoner kr (1 587 miljoner kr)
  • Invägning 2008: 187,3 miljoner kg (184 miljoner kg)
  • Antalet levererande mjölkbönder i december 2008: 498 st (510 st)

För mer information kontakta:

Bo Rasmussen, vd , 090 - 18 29 15 eller 070 - 647 50 03

bo.rasmussen@norrmejerier.se

Herbert Nyman, styrelsens ordförande, 070 - 537 81 53

Norrmejerier Ek. Förening är norrlänningarnas mejeri. Vi förädlar årligen ca 187 miljoner kg norrländsk mjölk på våra mejerier i Umeå, Luleå och Burträsk till högklassiga mejeriprodukter som mjölk, fil, grädde och ost. Vi har unika varumärken som Västerbottensost®, Verum®, Gainomax® och JOKK® bärdryck. Norrmejerier ägs av ca 800 bönder i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland, sysselsätter ca 460 årsanställda och omsätter ca 1,7 miljarder kronor per år.

Ämnen

Taggar

Regioner


Om Norrmejerier

Norrmejerier Ek. Förening är norrlänningarnas mejeri och ägs av 410 lokala bönder varav 330 aktiva mjölkleverantörer i Norrbottens, Västerbottens och delar av Västernorrlands och Jämtlands län. Vi förädlar årligen drygt 200 miljoner kg mjölk vid våra mejerier i Umeå, Luleå och Burträsk till olika mejeriprodukter som mjölk, fil, grädde och ost. I vårt produktsortiment ingår varumärkena Norrmejerier®, Västerbottensost®, Verum®, Fjällfil®, Fjällyoghurt® och Norrgott®. Norrmejerier sysselsätter cirka 540 årsanställda och omsätter ca två miljarder kronor per år.

Presskontakt

Kristina Stiernspetz

Kristina Stiernspetz

Presskontakt Kommunikationschef 0730616433
Anna-Karin Karlsson

Anna-Karin Karlsson

Presskontakt Hållbarhetschef Tel: 090-18 28 56

Relaterad media

Norrmejerier Ek. Förening

Norrmejerier är ett av Norrlands största livsmedelsföretag. Men framför allt så är vi norrlänningar, grannar, släktingar och vänner som bryr oss om Norrland och alla som bor här. Vi visar omsorg om människor och djur, genom att hålla landskapen öppna, lantbruken hållbara, produkterna lokala och transporterna korta. På så vis vårdar vi inte bara vårt Norrland utan även vår planet. För i en tid när lokalproducerad mat inte är en lokal utan en global angelägenhet så är vårt sätt att arbeta en unik tillgång. Den ska vi tillsammans ta tillvara och bygga framtiden på. För norrlänningarna är de här värdena de viktigaste skälen att välja Norrmejerier. Att det vi gör tillsammans inte bara är gott och nyttigt, utan även omsorg, stolthet och tro på ett levande Norrland.