Följ Norrmejerier

Ny strategi för att möta morgondagens utmaningar

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2019 13:00 CEST

Konsumtionen av mjölk som måltidsdryck har minskat de senaste åren. Mot bakgrund av förändrade konsumtionsmönster har Norrmejerier under det senaste året arbetat fram en ny strategi för att säkerställa en fortsatt god betalningsförmåga och ett stabilt avräkningspris till de norrländska mjölkbönderna.

En god betalningsförmåga är en grundförutsättning för en fortsatt mjölkproduktion i norr och ett levande Norrland. För att säkerställa detta på lång sikt har Norrmejerier arbetat fram en strategi för tiden fram till 2030. I korta drag bygger den nya strategin på tre delar:

  • Tydligare prioritering av sortiment och varumärken utifrån ett lönsamhetsperspektiv.
  • Ökat fokus på produktivitet i vår organisation och våra processer.
  • Ökat fokus på hållbarhet i hela vår affär.


– Vi har idag en stark och välbalanserad produktportfölj med många populära produkter såväl lokalt som på riket och internationellt. Men när konsumtionen av mjölk som måltidsdryck minskar måste vi fokusera våra krafter på de produkter som har störst potential och de varumärken som gör mest gott för våra medlemmar, de norrländska mjölkbönderna och för Norrland, säger Anders Fredriksson, vd, Norrmejerier.

För att säkerställa en bibehållen mjölkinvägning i Norrland krävs en bra betalning till bonden som ger såväl nya som existerande gårdar möjlighet att utvecklas. När det gäller sortiment och varumärken kommer Norrmejerier att prioritera varumärkena Norrmejerier för lokalmarknaden samt Västerbottensost såväl nationellt som internationellt. Som ett led i den nya strategin kommer man även att intensifiera hållbarhetsarbetet och synliggöra hur Norrmejerier bidrar till ett långsiktigt hållbart och levande Norrland.

– Våra färska mejerivaror som vi säljer här i Norrland är själva hjärtat i Norrmejerier. Samtidigt ser vi stor potential i att öka försäljningen av Västerbottensost inte minst för exportmarknaden, säger Anders Fredriksson, vd, Norrmejerier. Utifrån de nya prioriteringarna kommer vi också att vässa organisationen så att vi även där lägger våra resurser på rätt saker enligt strategin och arbetar så effektivt vi kan.

Om Norrmejerier

Norrmejerier Ek. Förening är norrlänningarnas mejeri och ägs av 446 lokala bönder varav 372 aktiva mjölkleverantörer i Norrbottens, Västerbottens och delar av Västernorrlands och Jämtlands län. Vi förädlar årligen drygt 200 miljoner kg mjölk vid våra mejerier i Umeå, Luleå och Burträsk till olika mejeriprodukter som mjölk, fil, grädde och ost. I vårt produktsortiment ingår varumärkena Norrmejerier®, Västerbottensost®, Verum®, Gainomax®, Fjällfil®, Fjällyoghurt® och Norrgott®. Norrmejerier sysselsätter cirka 550 årsanställda och omsätter ca två miljarder kronor per år.

Bifogade filer

PDF-dokument