Gå direkt till innehåll
Norrmejeriers hållbarhetsredovisning för 2020:  Ökad samdistribution tryggar livsmedelsförsörjningen i Norrland

Pressmeddelande -

Norrmejeriers hållbarhetsredovisning för 2020: Ökad samdistribution tryggar livsmedelsförsörjningen i Norrland

Mat från ett hundratal livsmedelsproducenter åker regelbundet med i Norrmejeriers transportbilar. På så sätt blir leveranserna till butiker i norra Sverige mer hållbara. Under 2020 ökade andelen samdistribuerade livsmedel i Norrmejeriers regi med nästan 9 procent.

–   Coronapandemin har visat att Sverige behöver öka den inhemska livsmedelsförsörjningen. Våra samordnade transporter bidrar till att norrlänningarna får färska livsmedel, vilket i sin tur gynnar en stabil svensk matproduktion. Samtidigt bidrar samdistributionen till minskad klimatpåverkan, genom reducerade koldioxidutsläpp, säger Anna-Karin Karlsson, hållbarhetsdirektör på Norrmejerier.‎

Enligt principen ”den mest hållbara milen är den som aldrig behöver köras” bedriver Norrmejerier ett löpande arbete med att samordna och optimera transporterna av livsmedel i Norrland. Under 2020 ökade andelen samdistribuerad volym i företagets regi med 8,7 procent jämfört med 2019 – och utgör nu 64,2 procent av Norrmejeriers totala godsvolym.

‎‎–   Omställningen till mer hållbara transporter är en utmaning för hela branschen och kanske särskilt i Norrland, där vi förser människor från Riksgränsen i norr till Sundsvall i söder med mat. Samdistributionen är en viktig del av vår verksamhet och en förutsättning för en levande landsbygd i norra Sverige, säger Anna-Karin Karlsson.

Totalt åker varor från drygt 100 livsmedelsföretag på regelbunden basis med i Norrmejeriers Lincargobilar till cirka 1 800 butiker i norra Sverige. Transporter är en av Norrmejeriers största utmaningar framåt för minskad klimatpåverkan; företagets målsättning är att all frakt av mejeriprodukter senast år 2030 ska köras på 100 procent förnybara drivmedel, att jämföra med nuvarande andel på 38 procent.


För mer information, kontakta gärna:

Anna-Karin Karlsson, hållbarhetsdirektör på Norrmejerier,

anna-karin.karlsson@norrmejerier.se, +46 70 676 53 38

Norrmejeriers hållbarhetsredovisning finns för fri nedladdning här


Fakta: Fler exempel på Norrmejeriers insatser 2020 för en hållbar omställning:

Minskade koldioxidutsläpp och ökad transporteffektivitet

Under 2020 minskade koldioxidutsläppen per fraktad volym. Ökade volymer från nya kunder bidrog även till minskade kostnader och utsläpp per fraktad volym.

Ökad mängd återvinningsbart material och minskad mängd plast

Mängden återvinningsbart material ökade med 2,2 procent under 2020, vilket gör att 91 procent av Norrmejeriers förpackningar är materialåtervinningsbra. Norrmejeriers målsättning är att alla förpackningar ska vara materialåtervinningsbara 2025.

Även mängden plast som är återvinningsbar ökade med 15,2 procent, samtidigt som den totala mängden plast minskade med 14 ton. Av det kartongmaterial som används till Norrmejeriers produkter är 97 procent FSC-certifierat och all förnybar plast kommer från Bonsucro-certifierade sockerrörsodlingar.

Minskad energianvändning och mer förnybar energi

Energiförsörjningen på Norrmejeriers mejerier är 99 procent förnybar. Sedan 2014 har koldioxidutsläppen från energianvändningen på mejerierna minskat med 90 procent.

På biogasanläggningen vid Umeå mejeri tar Norrmejerier vara på restprodukter från osttillverkningen och omvandlar till ny energi. Under 2020 förbättrades värmepannan och ventilationen på ostlagret, vilket bidrog till en minskning av Norrmejeriers totala energianvändning med 6 procent jämfört med 2019. Den egenproducerade energin från mejeriet i Umeå bidrar med 25 procent av Norrmejeriers totala energibehov.

Relaterade länkar

Taggar

Regioner


Om Norrmejerier

Norrmejerier Ek. Förening är norrlänningarnas mejeri och ägs av 410 lokala bönder varav 330 aktiva mjölkleverantörer i Norrbottens, Västerbottens och delar av Västernorrlands och Jämtlands län. Vi förädlar årligen drygt 200 miljoner kg mjölk vid våra mejerier i Umeå, Luleå och Burträsk till olika mejeriprodukter som mjölk, fil, grädde och ost. I vårt produktsortiment ingår varumärkena Norrmejerier®, Västerbottensost®, Verum®, Fjällfil®, Fjällyoghurt® och Norrgott®. Norrmejerier sysselsätter cirka 540 årsanställda och omsätter ca två miljarder kronor per år.

Presskontakt

Kristina Stiernspetz

Kristina Stiernspetz

Presskontakt Kommunikationschef 0730616433
Anna-Karin Karlsson

Anna-Karin Karlsson

Hållbarhetsdirektör Tel: 090-18 28 56

Relaterat material

Norrmejerier Ek. Förening

Norrmejerier är ett av Norrlands största livsmedelsföretag. Men framför allt så är vi norrlänningar, grannar, släktingar och vänner som bryr oss om Norrland och alla som bor här. Vi visar omsorg om människor och djur, genom att hålla landskapen öppna, lantbruken hållbara, produkterna lokala och transporterna korta. På så vis vårdar vi inte bara vårt Norrland utan även vår planet. För i en tid när lokalproducerad mat inte är en lokal utan en global angelägenhet så är vårt sätt att arbeta en unik tillgång. Den ska vi tillsammans ta tillvara och bygga framtiden på. För norrlänningarna är de här värdena de viktigaste skälen att välja Norrmejerier. Att det vi gör tillsammans inte bara är gott och nyttigt, utan även omsorg, stolthet och tro på ett levande Norrland.