Följ Norrmejerier

​Norrmejerier tankar förnyelsebart i Luleå och Umeå

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 14:13 CEST

Norrmejerier byter till förnyelsebar diesel, HVO100. Både mjölkbilar och kylbilar som kör livsmedel till kunder runt om i Norrland, kan numera tanka HVO-diesel vid tankstationer inne på mejeriernas område i Luleå och Umeå.

Byte till förnyelsebara drivmedel är ett av många nödvändiga steg i en långsiktig satsning mot en fossilfri fordonsflotta. Det ingår också i ett långsiktigt hållbarhetsarbete för minskad belastning på klimat och miljö, med en strävan om att alla Norrmejeriers verksamheter ska bli fossilfria med ett utvecklat kretslopp mellan gård och mejeri.

Bytet till HVO-diesel i tankstationer vid Umeå och Luleå mejeri motsvarar 75 procent av Norrmejeriers samlade drivmedelsförbrukning. Resterande tankning sker vid publika tankstationer runt om i Norrland.

– Långa avstånd gör att bilar ibland måste tanka på andra ställen, men vi hoppas givetvis att fler ska efterfråga förnyelsebar diesel för att HVO ska bli tillgängligt på ännu fler platser, berättar Marie-Louise Berggren, miljöansvarig vid Norrmejerier.

Positivt med HVO-diesel är att den kan användas i befintliga bilar och minskar utsläppen av koldioxid CO2, med upp till 90 procent, jämfört med att köra med fossila drivmedel. Därutöver kör Norrmejerier bilar med biogas. I Boden och Skellefteå finns två hybridbilar som körs på en fjärdedel biogas.

Ett av flera miljöinriktade steg

– Vi kommer utvärdera att köra med HVO-diesel och de försök vi gör med biogasbilar. Givetvis följer vi även den fortsatta utvecklingen kring drivmedel och fordon. Valet av drivmedel är en viktig faktor när nya fordon ska köpas in, säger Marie-Louise Berggren.

Bytet till HVO-diesel vid mejeriet i Umeå har möjliggjorts genom ett samarbete med CirkleK som utökat sitt leveransområde för förnyelsebara drivmedel.

Långsiktigt hållbarhetsarbete

Andra sätt att jobba med hållbara transporter är optimering av körsträckor och fyllnadsgrad i bilarna. Lincargo som är Norrmejeriers eget transporbolag arbetar framgångsrikt med god leveranstäthet till butiker och serviceställen i hela Norrland och kan hålla ner antal mil på vägen genom samtransport. Hälften av lasten består av livsmedel från andra leverantörer.

Fakta HVO

(hydrerade vegetabiliska oljor/ hydrogenated vegetable oils).HVO100 är 100 procent fossilfri och förnyelsebar diesel.
Drivmedlet bidrar till 90 procent reducering av växthusgaser jämfört med fossil diesel. Bränslet har bra köldprestanda och en bättre förbränning med mindre sot och partikelutsläpp jämfört med vanlig diesel. Även kallstartrök och utsläpp av bland annat svavelgaser minskar.

För mer information

Mariann Holmberg, kommunikationsansvarig, Norrmejerier, 072 222 73 43, mariann.holmberg@norrmejerier.se

Om Norrmejerier

Norrmejerier Ek. Förening är norrlänningarnas mejeri och ägs av cirka 500 lokala bönder varav 400 aktiva mjölkleverantörer i Norrbottens, Västerbottens och delar av Västernorrlands och Jämtlands län. Vi förädlar årligen drygt 200 miljoner kg mjölk vid våra mejerier i Umeå, Luleå och Burträsk till olika mejeriprodukter som mjölk, fil, grädde och ost. I vårt produktsortiment ingår varumärkena Norrmejerier®, Västerbottensost®, Verum®, Gainomax®, Fjällfil®, Fjällyoghurt® och Norrgott®. Norrmejerier sysselsätter drygt 500 årsanställda och omsätter ca 1,8 miljarder kronor per år.