Gå direkt till innehåll
Norrmejeriers årsredovisning för 2017
Norrmejeriers årsredovisning för 2017

Pressmeddelande -

​Norrmejerier sammanfattar 2017

Norrmejerier sammanfattar 2017 med en omsättningsökning på nära 100 miljoner kronor. Ersättningen för mjölken har höjts i flera steg under 2017 och från första januari 2018 har Norrmejerier ett marknadsmässigt starkt avräkningspris.

– Jag är otroligt stolt över det stora intresset för våra norrländska mejeriprodukter. Valet i mejerihyllan har betydelse för oss mjölkbönder och för Norrland, säger Ulla Bergström, ordförande Norrmejerier och mjölkbonde i Svensbyn, Piteå kommun i Norrbotten.

Norrmejeriers soliditet är stark, nära 38 procent och resultatet landar på 1,2 procent (korrigerad tidigare felskrivning). Ersättningen för medlemmarnas mjölk höjdes med 80 miljoner och betalningsförmågan stärktes med 14 procent mot föregående år, det vill säga ersättningen betald till medlemmarna tillsammans med vinsten.

Länk till Norrmejerier Årsredovisning 2017

– Vi startade 2017 i ett skede när marknaden just hade vänt från sitt bottenläge. Styrelsen satte ambitiösa men ändå realistiska mål som har infriats. Jag nöjd med vad Norrmejerier levererat under året och vi är tillbaka på den nivå vi var innan krisen inleddes, säger Ulla Bergström, Norrmejeriers ordförande.

Exempel på framgångar 2017

Framgångar har varit tillväxt i såväl försäljningsvolym som värde. Intresset för norrländska mejeriprodukter har stärkts i såväl Norrland som övriga Sverige. Den lokala marknaden är stark och riksvarumärken Verum® och Fjällfil® ökar stadigt i försäljning. Gainomax® har fått förnyad växtkraft. Kronan av varumärken är Västerbottensost® som är ett av Sveriges starkaste varumärken, där en utmaning är att tillgodose en stor efterfrågan i Sverige och på export. Norrmejeriers totala mjölkinvägning blev något högre än föregående år 206 Mkg (202 Mkg).

Långsiktiga satsningar

Ulla Bergström beskriver Norrmejeriers styrka att arbeta långsiktigt och nämner satsningar i ost och speciellt Västerbottensost med en utbyggnad av Burträsk mejeri 2014 och investering i en anläggning för förädling av ost 2015. Nästa steg är utveckling av förpackningssystemet för det färska sortimentet. Arbetet har pågått under några år och beräknas vara klart 2020.

– Som en mejeriförening i Europas yttersta kant, kan vi inte konkurrera med lågprisproducenter. Vårt erbjudande är god smak och utmärkt kvalitet med norrländska mervärden, säger Ulla Bergström.

Vässat fokus på affären och lönsamhet

Norrmejerier har under 2017 förtydligat sin strategiska inriktning och den nya organisationen har ett vässat fokus på affären och lönsamhet. Fyra affärsområden har bildats som driver affären i sin helhet från produktutveckling, marknadsföring, produktion, logistik och försäljning.

– Det är skönt när man får positivt kvitto på en omställning där alla medarbetare har gjort sitt yttersta för att nå målen. Jag är nöjd med det vi åstadkommit under 2017 och ser fram emot nästa steg, säger Anders Fredriksson, Norrmejeriers vd.

Han beskriver sin organisation som väl fungerande och vässad för att nå en ökad produktivitet och ännu bättre lönsamhet av medlemmarnas mjölk och insatta kapital.

Hållbarhet – nyckel till framgång

Norrmejerier hållbarhetsarbete presenteras i en separat hållbarhetsrapport, vilken lanseras om ett par veckor.

2017 har bland annat energiförsörjningen blivit fossilfri och baserad på norrländska energikällor, en vidareutveckling har skett av samtransport med optimering av körsträckor och hållbara drivmedel.

– Ett norrländskt val i mejerihyllan är en investering i Norrlands framtid med livskraftiga mjölkföretagare, en levande landsbygd, öppna landskap och en biologisk mångfald. Att välja Norrmejerier är ett val för oss själva, säger Anders Fredriksson.

----------------------------------------------------------------

För mer information

Mariann Holmberg, kommunikationsansvarig, Norrmejerier, 072 222 73 43

Ämnen

Taggar

Regioner


Om Norrmejerier

Norrmejerier Ek. Förening är norrlänningarnas mejeri och ägs av cirka 460 lokala bönder varav 380 aktiva mjölkleverantörer i Norrbottens, Västerbottens och delar av Västernorrlands och Jämtlands län. Vi förädlar årligen drygt 200 miljoner kg mjölk vid våra mejerier i Umeå, Luleå och Burträsk till olika mejeriprodukter som mjölk, fil, grädde och ost. I vårt produktsortiment ingår varumärkena Norrmejerier®, Västerbottensost®, Verum®, Gainomax®, Fjällfil®, Fjällyoghurt® och Norrgott®. Norrmejerier sysselsätter drygt 500 årsanställda och omsätter ca 1,9 miljarder kronor per år.

Presskontakt

Kristina Stiernspetz

Kristina Stiernspetz

Presskontakt Kommunikationschef 0730616433

Norrmejerier Ek. Förening

Norrmejerier är ett av Norrlands största livsmedelsföretag. Men framför allt så är vi norrlänningar, grannar, släktingar och vänner som bryr oss om Norrland och alla som bor här. Vi visar omsorg om människor och djur, genom att hålla landskapen öppna, lantbruken hållbara, produkterna lokala och transporterna korta. På så vis vårdar vi inte bara vårt Norrland utan även vår planet. För i en tid när lokalproducerad mat inte är en lokal utan en global angelägenhet så är vårt sätt att arbeta en unik tillgång. Den ska vi tillsammans ta tillvara och bygga framtiden på. För norrlänningarna är de här värdena de viktigaste skälen att välja Norrmejerier. Att det vi gör tillsammans inte bara är gott och nyttigt, utan även omsorg, stolthet och tro på ett levande Norrland.