Gå direkt till innehåll
Vd Anders Fredriksson signerar Norrmejeriers åtagande för klimatmål enligt Science Based Targets Initiative.
Vd Anders Fredriksson signerar Norrmejeriers åtagande för klimatmål enligt Science Based Targets Initiative.

Pressmeddelande -

Norrmejerier sätter nya ambitiösa klimatmål

För att bidra till minskad global uppvärmning förbinder sig Norrmejerier nu att sätta klimatmål i linje med Parisavtalet. Åtagandet, som har signerats av vd Anders Fredriksson, sker inom Science Based Targets initiative, ett internationellt samarbete mellan bland andra FN och Världsnaturfonden WWF.

–   Vad vi äter avgör hur både vi, djuren och planeten mår. Våra mjölkbönder ser till att vi får nyttig mat från hållbara lantbruk i Norrland. Samtidigt har vi som mejeri ett ansvar att göra det vi kan för att minska den globala uppvärmningen, säger Anna-Karin Karlsson, hållbarhetsdirektör på Norrmejerier.‎

För att minska klimatpåverkan förbinder sig Norrmejerier nu till Parisavtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader. Åtagandet sker inom ramen för det internationella samarbetet Science Based Targets initiative (SBTi) och har signerats av vd Anders Fredriksson. Nästa steg blir att sätta vetenskapligt baserade klimatmål på fem respektive tio till femton år som ska granskas och godkännas av SBTi.

– ‎‎  Klimatförändringarna påverkar alla. För att säkra framtiden för kommande generationer, krävs åtgärder på alla nivåer i samhället. Vår verksamhet inkluderar allt från jordbruk och produktion till kyllagring och transporter. Genom att sätta vetenskapligt baserade klimatmål kan Norrmejerier arbeta ännu mer systematiskt med hållbarhet, säger Anna-Karin Karlsson.

Norrmejerier har sedan tidigare genomfört ett flertal åtgärder för att minska sina koldioxidavtryck. Energiförsörjningen på mejerierna är till 99 procent förnybar, dessutom har samdistribution och högre andel klimatsmarta drivmedel bidragit till att minska företagets utsläpp. För att ytterligare minska den egna verksamhetens klimatpåverkan öronmärkte Norrmejerier 2020 tio miljoner kronor som ska investeras under fem år för en klimatväxling. Pågående år sker exempelvis satsningar på minskat matsvinn och energieffektivisering.


För mer information, kontakta gärna:

Anna-Karin Karlsson, hållbarhetsdirektör på Norrmejerier,
anna-karin.karlsson@norrmejerier.se, +46 70 676 53 38

Fakta: Science Based Targets initiative

  • Science Based Targets initiative (SBTi) grundades 2015 och är ett internationellt samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), the United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) och the World Wide Fund for Nature (WWF). Syftet är att hjälpa företag bidra till att minska den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalet till väl under 2 grader jämfört med förindustriella nivåer. För att minska utsläppen får anslutna företag tillgång till en metod som baseras på vad den senaste klimatforskningen anser vara nödvändigt för att uppfylla målen i Parisavtalet.
  • De företag som ansluter sig till SBTi förbinder sig att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla Parisavtalets mål. Åtagandet omfattar framtagande av ett kortsiktigt mål på fem år och ett långsiktigt mål på tio till femton år, genomförande av löpande aktiviteter för att uppnå målsättningarna samt att årligen redovisa utfallet offentligt, till exempel via års- och hållbarhetsredovisning eller på företagets hemsida. Hittills har över 1 000 företag, varav 70 från Sverige, anslutit sig.

Ämnen

Taggar

Regioner


Om Norrmejerier

Norrmejerier Ek. Förening är norrlänningarnas mejeri och ägs av 410 lokala bönder varav 330 aktiva mjölkleverantörer i Norrbottens, Västerbottens och delar av Västernorrlands och Jämtlands län. Vi förädlar årligen drygt 200 miljoner kg mjölk vid våra mejerier i Umeå, Luleå och Burträsk till olika mejeriprodukter som mjölk, fil, grädde och ost. I vårt produktsortiment ingår varumärkena Norrmejerier®, Västerbottensost®, Verum®, Fjällfil®, Fjällyoghurt® och Norrgott®. Norrmejerier sysselsätter cirka 540 årsanställda och omsätter ca två miljarder kronor per år.

Presskontakt

Kristina Stiernspetz

Kristina Stiernspetz

Presskontakt Kommunikationschef 0730616433
Anna-Karin Karlsson

Anna-Karin Karlsson

Hållbarhetsdirektör Tel: 090-18 28 56

Relaterat material

Norrmejerier Ek. Förening

Norrmejerier är ett av Norrlands största livsmedelsföretag. Men framför allt så är vi norrlänningar, grannar, släktingar och vänner som bryr oss om Norrland och alla som bor här. Vi visar omsorg om människor och djur, genom att hålla landskapen öppna, lantbruken hållbara, produkterna lokala och transporterna korta. På så vis vårdar vi inte bara vårt Norrland utan även vår planet. För i en tid när lokalproducerad mat inte är en lokal utan en global angelägenhet så är vårt sätt att arbeta en unik tillgång. Den ska vi tillsammans ta tillvara och bygga framtiden på. För norrlänningarna är de här värdena de viktigaste skälen att välja Norrmejerier. Att det vi gör tillsammans inte bara är gott och nyttigt, utan även omsorg, stolthet och tro på ett levande Norrland.