Gå direkt till innehåll
Henrik Wahlberg, Norrmejeriers styrelseordförande och mjölkbonde i Soukolojärvi i Övertorneå kommun. Foto: Patrick Trägårdh
Henrik Wahlberg, Norrmejeriers styrelseordförande och mjölkbonde i Soukolojärvi i Övertorneå kommun. Foto: Patrick Trägårdh

Pressmeddelande -

​Norrmejerier 2016 i sammandrag

Norrmejerier avslutade 2016 med ett litet positivt resultat. Förslaget till stämman är att inte dela ut någon ytterligare vinst till medlemmarna.

– Att den ackumulerade vinsten inte är högre visar att föreningen prioriterar en så hög ersättning som möjligt för medlemmarnas mjölk, säger Henrik Wahlberg, Norrmejeriers ordförande.

Året som helhet har varit tufft med låg ersättning för medlemmarnas mjölk. Trots det har Norrmejerier samlat betalat ut mer för mjölken än marknadsledaren i Sverige. I december kom en välkommen vändning då Norrmejerier höjde ersättningen med 30 öre från första januari 2017.

– Tack vare den lojalitet norrländska konsumenter visar genom valet i mejerihyllan har vi lyckats hålla en stabilitet, berättar Henrik Wahlberg.

Välkommen vändning

I slutet av sommaren kom det första beskedet om stigande världsmarknadspris på mjölkpulver, därefter har priset även stigit på fett och ost i Europa och i Sverige, vilket bidragit till en positiv vändning för Norrmejerier.

Norrmejeriers sortiment tog under 2016 plats i samtliga jämtländska Coop-butiker. Under hösten lanserades en ny laktosfri mjölk som fick ett närmast bejublat mottagande. Dessutom har Västerbottensost presenterat nyheter i form av Västerbottensost Vindelnrökt och Västerbottensost Extralagrad.

– Norrmejerier är en stark mejeriförening och jag tror på fortsatta framgångar för mjölkproduktionen i Norrland. Norrmejerier är också ett varumärke som norrlänningarna väljer framför andra. Dessutom har vi flera varumärken som är framgångsrika i övriga Sverige och har mer att göra på export, berättar Henrik Wahlberg.

Mer mjölk och starkare framtidstro

Under året har styrelsen tillsammans med företagsledningen utarbetat strategier för framtiden. Investeringar i mejeriprocessen för det färska sortimentet kommer också ge bättre möjlighet att möta konsumenternas efterfrågan i produkter och förpackningar.

– Vår främsta utmaning inför framtiden är invägningen av mjölk. För att möta efterfrågan på norrländska mejeriprodukter behöver vi mer mjölk. Jag hoppas att vi på sikt kan betala en högre ersättning för mjölken och därmed bidra till en starkare framtidstro hos Norrmejeriers medlemmar, säger Henrik Wahlberg, som meddelat att han avgår ur Norrmejeriers styrelse i samband med vårens stämma.

Norrmejerier håller emot en minskad invägning för 2016 med 20-tal nya medlemmar i Jämtland.

Utmärkelser

Under 2016 har Norrmejerier mottagit en rad utmärkelser och priser för hållbarhetsarbete, produkter, förpackningsdesign och marknadskampanjer.

När svenskarna tycker till om varumärken i YouGovs stora varumärkesmätning hamnar Västerbottensost på plats fem. Västerbottensost är även utsedd till ett av Sveriges mest rekommenderade varumärken. Västerbottensost tilldelades Svenska Designpriset i klassen Identitet – förpackning.

Exempel på åtgärder för hållbarhet

Norrmejerier är i topp 30 när svenskar rankar företag i Sustainable Brand Index.
https://www.mynewsdesk.com/se/norrmejerier_ek/pressreleases/paa-topp-bland-svenska-foeretag-i-haallbarhetsrankning-1889876

Biogasproduktionen har under 2016 ökat med hela 11 procent och utgör nu 20 procent av energiförbrukningen vid Umeå mejeri. Norrmejerier har bytt till syntetisk diesel (HVO) i tankstationer vid Umeå och Luleå mejerier. Närmare 75 procent av Norrmejeriers samlade drivmedelsförbrukning inom tunga transporter tankas vid mejerierna. Norrmejerier uppnår dessutom miljöbesparingar genom utökad samdistribution och optimering i last och smartare körvägar.

I avsikt att främja ett hållbart lantbruk har Norrmejeriers styrelse antagit en hållbarhetspolicy som från 2017 är implementerad i Norrgården® som är Norrmejeriers kvalitetssäkringssystem. Hållbarhetspolicyn uppmanar till miljöförbättrande åtgärder inom nio miljökvalitetsmål där mjölkproduktion har störst inverkan: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. 

Läs gärna mer i Norrmejeriers Årsredovisning för 2016: http://www.norrmejerier.se/arsredovisning-2016

Presskontakt

Mariann Holmberg, kommunikationsansvarig, Norrmejerier, 072 222 73 43, mariann.holmberg@norrmejerier.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Om Norrmejerier

Norrmejerier Ek. Förening är norrlänningarnas mejeri och ägs av cirka 460 lokala bönder varav 390 aktiva mjölkleverantörer i Norrbottens, Västerbottens och delar av Västernorrlands och Jämtlands län. Vi förädlar årligen drygt 200 miljoner kg mjölk vid våra mejerier i Umeå, Luleå och Burträsk till olika mejeriprodukter som mjölk, fil, grädde och ost. I vårt produktsortiment ingår varumärkena Norrmejerier®, Västerbottensost®, Verum®, Gainomax®, Fjällfil®, Fjällyoghurt® och Norrgott®. Norrmejerier sysselsätter drygt 500 årsanställda och omsätter ca 1,8 miljarder kronor per år.

Presskontakt

Kristina Stiernspetz

Kristina Stiernspetz

Presskontakt Kommunikationschef 0730616433

Norrmejerier Ek. Förening

Norrmejerier är ett av Norrlands största livsmedelsföretag. Men framför allt så är vi norrlänningar, grannar, släktingar och vänner som bryr oss om Norrland och alla som bor här. Vi visar omsorg om människor och djur, genom att hålla landskapen öppna, lantbruken hållbara, produkterna lokala och transporterna korta. På så vis vårdar vi inte bara vårt Norrland utan även vår planet. För i en tid när lokalproducerad mat inte är en lokal utan en global angelägenhet så är vårt sätt att arbeta en unik tillgång. Den ska vi tillsammans ta tillvara och bygga framtiden på. För norrlänningarna är de här värdena de viktigaste skälen att välja Norrmejerier. Att det vi gör tillsammans inte bara är gott och nyttigt, utan även omsorg, stolthet och tro på ett levande Norrland.