Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Norrländska föräldrar osäkra runt vitaminer

Under hösten och vintern är behovet av extra D-vitamin som störst eftersom solen, som är en viktig källa till D-vitamin, då inte ger så mycket. Det blir därför viktigt att försöka tillgodogöra sig D-vitamin på annat sätt - något som inte alltid är så enkelt. I en ny undersökning uppger till exempel 3 av 10 norrländska föräldrar att de inte gör någonting speciellt för att barnen ska få i sig tillräckligt med D-vitamin.

Under förra året presenterades en studie från Umeå Universitet* som visade att endast 10 procent av de norrländska förskolebarnen hade optimala nivåer D-vitamin i januari - mars. Studien slog också fast att det inte verkar räcka med solljus och att följa näringsrekommendationer för barn i Norrland.

- För barn i norra Sverige  verkar det inte räcka att följa näringsrekommendationerna eftersom  solen inte kan bidra med tillräckliga mängder, kommenterar dietisten och forskaren Inger Öhlund vid Umeå Universitet.

Norrmejerier har tillsammans med undersökningsföretaget YouGov undersökt attityder till och användning av vitaminer och mineraler i allmänhet och D-vitamin i synnerhet. 22 procent av de tillfrågade föräldrarna i Norrland** vet inte eller tror inte att deras barn får i sig tillräckligt med D-vitamin och 28 procent av de norrländska föräldrarna uppger att de inte gör någonting speciellt för att tillgodose behovet av D-vitamin.

- Att se till så att barnen får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler är en utmaning för många föräldrar. Vi ser tydligt i undersökningen att det finns en osäkerhet runt huruvida barnen får i sig tillräckligt med till exempel D-vitamin, säger Anna-Karin Karlsson, chef för Marknad & Innovation på Norrmejerier.

Norrmejeriers undersökning visar även att 40 procent av de norrländska föräldrarna tror att något av deras barn behöver tillskott av D-vitamin och 14 procent tycker att det är svårt att tillgodose att barnen får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler.

Hellre sol och rätt livsmedel än tabletter om föräldrarna får välja

I undersökningen fick föräldrarna svara på hur de försöker tillgodose behovet av D-vitamin och solen (31 procent), vitamin d droppar (24 procent) och livsmedel med mycket D-vitamin (24 procent) är de vanligaste sätten för att ge barnen D-vitamin enligt de tillfrågade föräldrarna. Endast 8 procent uppger att de ger barnen tabletter eller kapslar med D-vitamin.

Fakta om D-vitamin

D-vitamin reglerar kalkbalansen i skelett och tänder och D-vitamin är enligt Livsmedelsverket ett av få vitaminer som vi riskerar att få för lite av. Under sommarhalvåret är solen den viktigaste källan eftersom D-vitamin bildas i huden när vi är ute i solen, men under vinterhalvåret täcks inte behovet av solen och då ökar betydelsen av det vi äter för att tillgodose oss bland annat D-vitamin. Livsmedel som är bra källor till D-vitamin är enligt Livsmedelsverket till exempel fet fisk, lätt- och mellanmjölk (eftersom de berikas med D-vitamin) och till viss del även ägg och kött.

Fakta om undersökningen

Undersökningen är genomförd av YouGov på uppdrag av Norrmejerier och genomfördes under juni 2014. Drygt 500 föräldrar till barn mellan 0-15 år har svarat på undersökningen, varav cirka 100 i Västerbottens, Norrbottens och Västernorrlands län.

* http://www.medfak.umu.se/om-fakulteten/aktuellt/nyhetsvisning/d-vitaminbrist-hos-barn-trots-riktig-kost-.cid207639

** Med ”Norrland” avses Västerbottens, Norrbottens och Västernorrlands län, dvs den region där Norrmejeriers lokalproducerade produkter går att köpa.

För mer information kontakta: 

Anna-Karin Karlsson, chef för Marknad & Innovation, Norrmejerier

Tel: 070-676 53 38

E-post: anna-karin.karlsson@norrmejerier.se

 

Ämnen

Taggar

Regioner


Om Norrmejerier

Norrmejerier Ek. Förening är norrlänningarnas mejeri och ägs av ca 550 lokala bönder i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Vi förädlar årligen drygt 200 miljoner kg mjölk på våra mejerier i Umeå, Luleå och Burträsk till olika mejeriprodukter som mjölk, fil, grädde och ost. Vi har varumärken som Västerbottensost®, Verum®, Gainomax®, Fjällfil® och Fjällyoghurt®, Norrglimt® och Norrgott®. Norrmejerier sysselsätter ca 480 årsanställda och omsätter ca 1,9 miljarder kronor per år.

 

 

 

Presskontakt

Kristina Stiernspetz

Kristina Stiernspetz

Presskontakt Kommunikationschef 0730616433

Relaterat material

Norrmejerier Ek. Förening

Norrmejerier är ett av Norrlands största livsmedelsföretag. Men framför allt så är vi norrlänningar, grannar, släktingar och vänner som bryr oss om Norrland och alla som bor här. Vi visar omsorg om människor och djur, genom att hålla landskapen öppna, lantbruken hållbara, produkterna lokala och transporterna korta. På så vis vårdar vi inte bara vårt Norrland utan även vår planet. För i en tid när lokalproducerad mat inte är en lokal utan en global angelägenhet så är vårt sätt att arbeta en unik tillgång. Den ska vi tillsammans ta tillvara och bygga framtiden på. För norrlänningarna är de här värdena de viktigaste skälen att välja Norrmejerier. Att det vi gör tillsammans inte bara är gott och nyttigt, utan även omsorg, stolthet och tro på ett levande Norrland.