Gå direkt till innehåll
Med många blommor i åkerkanter och dikesrenar trivs pollinerande insekter, vilda djur, växter och bär ännu bättre. Det är nödvändigt för att vi ska kunna bromsa effekterna av klimatkrisen, säger Anna-Karin Karlsson, Norrmejeriers hållbarhetsdirektör.
Med många blommor i åkerkanter och dikesrenar trivs pollinerande insekter, vilda djur, växter och bär ännu bättre. Det är nödvändigt för att vi ska kunna bromsa effekterna av klimatkrisen, säger Anna-Karin Karlsson, Norrmejeriers hållbarhetsdirektör.

Pressmeddelande -

Mjölkbönder sår blommor för humlor och bin

För att främja den biologiska mångfalden ska norrländska lantbrukare under våren så blommor som doftklöver, honungsört och bovete. Sådden är en del av Hushållningssällskapets projekt Hela Norrland Blommar där Norrmejerier deltar och bidrar med blomfrö.

–  Våra mjölkbönder håller landskapen öppna och med många blommor i åkerkanter och dikesrenar trivs pollinerande insekter, vilda djur, växter och bär ännu bättre. Det är nödvändigt för att vi ska kunna bromsa effekterna av klimatkrisen, säger Anna-Karin Karlsson, Norrmejeriers hållbarhetsdirektör.

Hela Norrland Blommar drivs av Hushållningssällskapet för att värna om öppna landskap med stor artrikedom. Inför årets såperiod har Norrmejerier bidragit med frösäckar till 20 mjölkgårdar i Jämtland, Norrbotten och Västerbotten. Gårdarna avsätter en halv hektar mark vardera och bekostar sådden av blodklöver, bovete, doftklöver, honungsört och luddvicker. Norrmejerier har även delat ut 1 000 fröpåsar till privatpersoner som vill så blommor hemma.

–  Intresset från norrländska lantbrukare har varit mycket större än vi vågat hoppas på. Nu deltar ett 40-tal gårdar i norr som sår blommor för att värna den biologiska mångfalden, säger Benjamin Bollhöner, projektledare på Hushållningssällskapet.

Blommorna erbjuder under en lång säsong pollen och nektar till humlor och bin, men lockar även till sig många andra insekter som i sin tur blir föda åt fåglar. Blomremsor ger dessutom skydd för vilt och en stor variation av växter och djur håller skadeinsekter borta.

Under lång tid har klimatförändringar och igenväxt mark till följd av nedlagda jordbruk påverkat den biologiska mångfalden negativt. Nästan en tredjedel av alla rödlistade växter och djur är helt beroende av ett öppet odlingslandskap för att kunna överleva.

–  Igenväxning och jordbruk som lägger ner är det största hotet mot biologisk mångfald i Norrland. Mitt bästa tips till konsumenter som vill bidra till betade marker och öppna landskap är därför att handla lokalproducerad mat, säger Anna-Karin Karlsson.

Projektet Hela Norrland Blommar är en del i Norrmejeriers hållbarhetsprogram som syftar till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål, Sveriges nationella miljömål och branschspecifika initiativ till 2030. Till exempel ingår miljöförbättrande åtgärder på mjölkgårdarna, för att bidra till ett rikt odlingslandskap samt växt- och djurliv.

För mer information, kontakta gärna:

Anna-Karin Karlsson, hållbarhetsdirektör på Norrmejerier,

anna-karin.karlsson@norrmejerier.se, +46 70 676 53 38


Fakta om samarbetsprojektet Hela Sverige blommar

• Norrmejerier och flera av företagets mjölkbönder stöttar tillsammans med Hushållningssällskapet det nationella projektet Hela Sverige Blommar. Syftet är att främja den biologiska mångfalden genom att odla blommor i kantzonerna på gårdarna.

• Totalt omfattar samarbetsprojektet drygt 600 lantbrukare i hela landet. I Norrland, där projektet går under namnet Hela Norrland Blommar, deltar ett 40-tal gårdar, varav 20 mjölkgårdar i Jämtland, Norrbotten och Västerbotten.

• Projektet har distribuerat frösäckar med blodklöver, bovete, doftklöver, honungsört och luddvicker till de norrländska gårdarna, där sådden beräknas ske i månadsskiftet maj/juni. Blommor kommer att synas från början av augusti och långt in på hösten.

•Norrmejerier har även delat ut 1 000 fröpåsar till privatpersoner som vill plantera blommor i sina hem eller fritidshus.

• För att inspirera och sprida kunskap anordnar Länsstyrelsen senare i höst fältvandringar för intresserade lantbrukare på några av de gårdar som omfattas av projektet.

• Projektet Hela Sverige blommar startade på Österlen 2019 när lantbrukare, rådgivare och företag gick samman för att gynna den biologiska mångfalden genom att skapa fler blomsterytor i landskapet.

• Hushållningssällskapet administrerar och planerar insatserna, sponsorer ser till att lantbrukarna får tillgång till frön och lantbrukarna avsätter mark och bekostar sådden. I år beräknas planteringen omfatta hundra mil kantzoner och bidra till 500 hektar blommande trädor.

• Hushållningssällskapet är en oberoende kunskaps- och medlemsorganisation som arbetar inom områdena lantbruk, landsbygd, mat och miljö, trädgård, fiske och turism.

Ämnen

Taggar

Regioner


Om Norrmejerier

Norrmejerier Ek. Förening är norrlänningarnas mejeri och ägs av 410 lokala bönder varav 330 aktiva mjölkleverantörer i Norrbottens, Västerbottens och delar av Västernorrlands och Jämtlands län. Vi förädlar årligen drygt 200 miljoner kg mjölk vid våra mejerier i Umeå, Luleå och Burträsk till olika mejeriprodukter som mjölk, fil, grädde och ost. I vårt produktsortiment ingår varumärkena Norrmejerier®, Västerbottensost®, Verum®, Fjällfil®, Fjällyoghurt® och Norrgott®. Norrmejerier sysselsätter cirka 540 årsanställda och omsätter ca två miljarder kronor per år.

Presskontakt

Anna-Karin Karlsson

Anna-Karin Karlsson

Hållbarhetsdirektör Tel: 090-18 28 56

Relaterat material

Relaterade nyheter

Norrmejerier Ek. Förening

Norrmejerier är ett av Norrlands största livsmedelsföretag. Men framför allt så är vi norrlänningar, grannar, släktingar och vänner som bryr oss om Norrland och alla som bor här. Vi visar omsorg om människor och djur, genom att hålla landskapen öppna, lantbruken hållbara, produkterna lokala och transporterna korta. På så vis vårdar vi inte bara vårt Norrland utan även vår planet. För i en tid när lokalproducerad mat inte är en lokal utan en global angelägenhet så är vårt sätt att arbeta en unik tillgång. Den ska vi tillsammans ta tillvara och bygga framtiden på. För norrlänningarna är de här värdena de viktigaste skälen att välja Norrmejerier. Att det vi gör tillsammans inte bara är gott och nyttigt, utan även omsorg, stolthet och tro på ett levande Norrland.