Gå direkt till innehåll
God utveckling för Norrmejerier 2018  - investerar i framtiden.

Pressmeddelande -

God utveckling för Norrmejerier 2018 - investerar i framtiden.

Norrmejerier summerar 2018 med ett positivt resultat på 16,5 Mkr efter finansiella poster och 57 miljoner högre utbetald ersättning för mjölken till ägarna, de norrländska mjölkbönderna, mot 2017. Omsättningen är 78 Mkr högre än föregående år och mjölkinvägningen landar på 206 Mkg, oförändrat från 2017. Tillväxten är fortsatt stark och föreningen investerar för framtiden.


2018 inleddes med extrema snömängder. Våren varade ett par dagar innan sommar med värme och torka uppstod, med oro för att fodret skulle räcka. Regnet kom dock till slut och värmen höll i sig en bit in på hösten och många hann hämta in foder eller har på annat sätt löst fodersituationen på gård för att klara djuren över vintern. Vi hoppas nu på en tidig vår och en bra skördesäsong.

-  Året har vädermässigt varit extremt, vilket har varit påfrestande för gårdarna, såväl arbetsmässigt som ekonomiskt. Vi har likt andra föreningar i år prioriterat ägaravkastningen i form av att stärka gårdarnas likviditet under året. Direkt utbetalning för mjölken har därför varit styrelsens prioritet, säger Ulla Bergström, Norrmejeriers ordförande.

Norrmejeriers ersättning för mjölkråvaran har utvecklats positivt och den sammanlagda förändringen, från januari till december, är 28 öre högre råvarupris per kg invägd mjölk vid årets slut. Kostnaderna på gård har under året ökat med uppemot 30 procent. Det gäller exempelvis priset på kraftfoder, utsäde, energi och drivmedel.


Norrmejerier investerar för framtiden

Under 2018 har bygget av ett nytt kyllager på 5500 kvm inletts vid Umeå mejeri för att möta en växande och hållbar logistik. Även Luleå mejeri har utökat sin frysyta med närmare 50% för att kunna tillgodose det ökade intresset för samdistribution av livsmedel.

-  Samdistribution är ett vinnande koncept för hållbara livsmedelstransporter i Norrland. Belastningen på miljön minskar och transporterna blir också mer ekonomiskt hållbara, säger Anders Fredriksson, vd Norrmejerier.

Samtidigt pågår investeringar i ny process- och produktionsutrustning vid mejerierna i Luleå och Umeå, bland annat har en ny anläggning för skivad ost installerats i Umeå. Investeringar som möter konsumenternas önskemål att kunna köpa norrländska mejeriprodukter i smarta förpackningar.

Efterfrågan av laktosfria produkter fortsatte att öka under 2018 och under året lanserades också Norrmejeriers laktosfria mjölk i en ny större förpackning med 97 procent förnybart material. Norrmejerier®, Västerbottensost®, Verum®, Gainomax® och Fjällfil®.

-  Att investera i framtiden är viktigt menar Anders Fredriksson. Vi har otroligt starka varumärken som vi vill utveckla, det norrländska jordbruket är i världsklass och tillsammans med norrlänningarna fortsätter vi att göra gott för Norrland.

Länk till Norrmejerier Årsredovisning 2018

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Om Norrmejerier

Norrmejerier Ek. Förening är norrlänningarnas mejeri och ägs av 446 lokala bönder varav 372 aktiva mjölkleverantörer i Norrbottens, Västerbottens och delar av Västernorrlands och Jämtlands län. Vi förädlar årligen drygt 200 miljoner kg mjölk vid våra mejerier i Umeå, Luleå och Burträsk till olika mejeriprodukter som mjölk, fil, grädde och ost. I vårt produktsortiment ingår varumärkena Norrmejerier®, Västerbottensost®, Verum®, Gainomax®, Fjällfil®, Fjällyoghurt® och Norrgott®. Norrmejerier sysselsätter cirka 550 årsanställda och omsätter ca två miljarder kronor per år.

Presskontakt

Kristina Stiernspetz

Kristina Stiernspetz

Presskontakt Kommunikationschef 0730616433

Relaterat material

Relaterade nyheter

Norrmejerier Ek. Förening

Norrmejerier är ett av Norrlands största livsmedelsföretag. Men framför allt så är vi norrlänningar, grannar, släktingar och vänner som bryr oss om Norrland och alla som bor här. Vi visar omsorg om människor och djur, genom att hålla landskapen öppna, lantbruken hållbara, produkterna lokala och transporterna korta. På så vis vårdar vi inte bara vårt Norrland utan även vår planet. För i en tid när lokalproducerad mat inte är en lokal utan en global angelägenhet så är vårt sätt att arbeta en unik tillgång. Den ska vi tillsammans ta tillvara och bygga framtiden på. För norrlänningarna är de här värdena de viktigaste skälen att välja Norrmejerier. Att det vi gör tillsammans inte bara är gott och nyttigt, utan även omsorg, stolthet och tro på ett levande Norrland.